AKTUELLT

Medlemmar i Västra Torups Byalag erhåller 10% vid ett köptillfälle.

Specialiteter:

Trasvävnader.

                                                

 

Prisexempel

Trasväskor  1 st   110:-  2 st   210:- 3 st   300:-

Löpare i cottolin - lin Olika löpare, material och teknik

startsidan

Jullöpare ca 140cm - 40 cm

Samma mönster kommer att göras som fyrkanter ca 95 - 95 cm

Beställ gärna!